magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IV. ÉVFOLYAM - 1998. 2. (12.) SZÁM - A kormányzás dilemmái
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A Vasile-kormány Rövid Távú Programja

Részletek

IV. Emberi jogok, felekezetek, kisebbségek

A Kormány tudatában van annak, hogy milyen nagy jelentôségû egy - a munkavállalói szervezetek, szakszervezetek és szakmai szervezetek közötti - társadalmi partnerségnek kedvezô légkör megteremtése, amely elvezethet egy társadalmi szerzôdés elfogadásához.

Hasonlóképpen a Kormány kezdeményezni fogja az egyesületek és alapítványok létesítésérôl és mûködésérôl szóló törvényt, amely megfelelô megnyilvánulási keretet teremt azon intézményi formáknak, amelyek révén a civil társadalom megnyilvánul. Elôterjesztésre kerül azon ingó és ingatlan vagyontárgyak visszaszolgáltatásának törvénye is, amelyek ezeknek az egyesületeknek, alapítványoknak, társaságoknak - beleértve a nemzeti kisebbségek szervezeteit is - tulajdonát alkották.

A kisebbségek jogaira vonatkozóan sor kerül a nemzeti kisebbségekrôl szóló törvény kidolgozására és elôterjesztésére. Hasonlóképpen sor kerül egy, a romák társadalmi integrációjára vonatkozó országos stratégia kidolgozására.

A Kormány kidolgozza és elôterjeszti a felekezetekrôl szóló törvényt, valamint azon ingó és ingatlan javak visszaszolgáltatásáról szóló törvényt, amelyek az egyházak vagyonát alkották. Szeptembertôl sor kerül a falusi, 1999 januárjától pedig a városi papság javadalmazására.

V. Humán erôforrások

A Kormány intézkedéseket hoz az oktatás területén a reformok folytatása érdekében; ezek:

  • a Reform Fehér Könyvének közzététele és terjesztése,
  • n a megfelelô intézményi keret kialakításának kezdeményezése a civil társadalom bevonásával az oktatás területén,
  • n a 36/1997-es sürgôsségi kormányrendeletet jóváhagyó törvény, annak alkalmazási normái, valamint a tanszemélyzet jogállásáról szóló 1997-es törvény fenntartása az alap- és középfokú oktatás reformjának perspektívájából.

Elôirányzott intézkedések és határidôk
Részletek

Agrárpolitika és falufejlesztés terén

INTÉZKEDÉS

FELELÔSSÉG

HATÁRIDÔ

MEGJEGYZÉSEK

A földtulajdonok (szántók, legelôk, erdôk, erdôsített területek) visszaszolgáltatásának folytatása a törvényes keret kiterjesztésével

- Mezôgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium

folyamatos

a 169/1997-es Törvény kapcsán elfogadott és minden koalíciós partner által aláírt Protokollum rendelkezéseinek megfelelôen

A felekezetek tekintetében

INTÉZKEDÉS

FELELÔSSÉG

HATÁRIDÔ

MEGJEGYZÉSEK

A Kultusztörvény és az Államosított ingó és ingatlan egyházi vagyon jogi helyzetének tisztázása érdekében történô felleltározást szabályozó törvény kidolgozása és elfogadása

- Vallásügyi
Államtitkárság

- Igazságügyi
Minisztérium

- Nemzeti Kisebbségekért Felelôs Hivatal

1998.12.31.

a) az elismert felekezetek véleményének kikérésével

b) az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése által elfogadott 176-os Ajánlás szabályozásának figyelembevételével

A nemzeti kisebbségek tekintetében

INTÉZKEDÉS

FELELÔSSÉG

HATÁRIDÔ

MEGJEGYZÉSEK

Nemzeti kisebbségek törvényének kidolgozása és elfogadása

- Nemzeti Kisebbségekért Felelôs Hivatal

- Igazságügyi Minisztérium

1998.12.31.


A nevelésügy terén

INTÉZKEDÉS

FELELÔSSÉG

HATÁRIDÔ

MEGJEGYZÉSEK

A 36/1997-es Sürgôsségi Kormányrendelet parlamenti elfogadása, valamint ennek végrehajtási utasításának elfogadása, figyelembe véve a megfelelô intézményi keret kialakítását és az egyetem elôtti oktatás reformján alapuló Közoktatási Alkalmazottak Jogállását

- Nemzetnevelésügyi Minisztérium

1998.05.31.

A koalíciós partnerek által aláírt Protokollum egyezségei szerint

A helyi közigazgatás terén

INTÉZKEDÉS

FELELÔSSÉG

HATÁRIDÔ

MEGJEGYZÉSEK

A Helyi Közigazgatási Törvény sürgôsségi eljárással történô módosítása

(22/1997-es Sürgôsségi Kormányrendelet)

- Parlamenti Kapcsolatokért felelôs Minisztérium

- Helyi Közigazgatási Fôosztály

1998.09.01.


A helyi közigazgatás szabályozásának összhangba hozása a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája és a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelmérôl rendelkezéseivel

- Nemzeti Kisebbségekért Felelôs Hivatal

- Helyi Közigazgatási Fôosztály

1998.09.01.


Az igazságügyi reform folytatása terén

INTÉZKEDÉS

FELELÔSSÉG

HATÁRIDÔ

MEGJEGYZÉSEK

Törvényes keret az állam által 1945. március 6. után átvett ingatlanok természetbeni visszaszolgáltatására, vagy ahol ez nem lehetséges, az igazságos kártalanítás, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése által elfogadott 1123/1997. április 24-i Határozatának megfelelôen, valós garanciákkal a bérlôk védelmében

- Igazságügyi Minisztérium

1998.12.31.

A törvénytervezetek egyszerre kerülnek beterjesztésre. Ugyanakkor megtörténik azon jogi lehetôségek azonosítása, amelyek rendezik a jogi személyektôl átvett javak helyzetét

Fordította: Albert László


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék