magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IV. ÉVFOLYAM - 1998. 2. (12.) SZÁM - A kormányzás dilemmái
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A Ciorbea-kormány Programja*

Részletek

Partnerségi politika

VI. fejezet

Alapelvek

• A társulási szabadság biztosítása, országos és regionális szinten egyaránt.

• A döntéshozatal folyamatában való széles körû részvétel keretének biztosítása, beleértve a nemzeti és ágazati politikák és stratégiák kidolgozását is.

• A közpénzekhez (szubvenciókhoz) való hozzájutás jogának biztosítása, konkurenciális alapon, a civil társadalom sajátos igényeinek megfelelôen.

• Az információhoz való hozzáférhetôség biztosítása (az államtitok fogalmának meghatározását beleértve), megalapozva ezáltal a fejlôdés és stabilitás egyik nélkülözhetetlen forrását.

• A költségvetési politika átláthatóságának biztosítása.

A kisebbségvédelem sajátos elvei

• A nemzetközi szabályozások tiszteletben tartása, jóhiszemû értelmezése és alkalmazása, valamint ezeknek a belsô törvénykezésbe való megfelelô beépítése.

• A nemzeti kisebbségek védelme az erôszakos asszimilációtól, a nemzeti kisebbségek által lakott régiók etnikai szerkezetének megváltoztatását célzó kísérletek megakadályozása.

• Megfelelô jogi keret létrehozása, amely lehetôvé teszi a más nemzetiségû román állampolgárok sajátos etnikai, kulturális, nyelvi és felekezeti identitásának megôrzését, ápolását és fejlesztését.

A nemzeti kisebbségek védelmének intézményi vonatkozásairól

• Egy, a miniszterelnöknek alárendelt tárca nélküli miniszter által koordinált végrehajtó struktúra, a Nemzeti Kisebbségvédelmi Fôosztály létrehozása, melynek feladata a kisebbségpolitikai stratégia kidolgozása, ennek alkalmazásához szükséges törvényelôkészítés, valamint a vonatkozó törvényes szabályozások alkalmazásának követése (monitorizálása).

• A határon túli románok etnikai, kulturális, nyelvi és felekezeti identitásának megôrzését, ápolását és fejlesztését elôsegítô tevékenységek támogatásával megbízott Határon Túli Románok Fôosztályának létrehozása.

• A Nemzeti Kisebbségvédelmi Fôosztálynak alárendelt végrehajtó struktúra, a Romák Társadalmi Integrációját Elôsegítô Országos Hivatal létrehozása.

Általános törvénykezdeményezések

• Az információhoz való hozzáférhetôségrôl szóló törvény elfogadása.

• A nemzeti kisebbségek védelmérôl szóló törvény elfogadása.

• A felekezeti törvény elfogadása, amely szentesíti a törvény által elismert vallási felekezetek jogegyenlôségét.

Sajátos nemzeti kisebbségvédelmi törvénykezdeményezések

• Az anyanyelvû mûszaki és szakoktatást korlátozó szabályozások törlése – beleértve az egyetemi szintû oktatást is –, az ehhez szükséges pénzügyi források.

• A középiskolai oktatás nyelvén történô felsôoktatási felvételi vizsgához való jog visszaállítása.

• Az interetnikai együttmûködést elôsegítô interkulturális tevékenységek bátorítása.

Fordította: Bakk Miklós

—————————————

* Forrás: Monitorul Oficial al României nr. 342/1996.12.12.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék