magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 3. (5.) SZÁM - Egyéni jogok - kollektív jogok
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Magyar Kisebbseg

A TRANSZILVÁN PRIZMA

A transzilván prizma a magyar-román kapcsolatok vizsgálatának nélkülözhetetlen kelléke. Rajta keresztül tekintünk vissza a múltba, látjuk a jelent és keressük a jövôt.

 

A transzilván prizma rejtélyes szerkezet. Magyar, román vagy német szem ugyanazt a - közös - múltat másként látja benne, legyen bármilyen jószándékú, objektív és elôítélet-mentes a kutató igyekezet. Nem kell a sovén nacionalizmus szemüvegén nézni, hogy az árulást bölcs taktikázásnak, a toleranciát gyengeségnek, a szabadságharcot elnyomó háborúnak, a baráti jobbot pedig ütésre lendülô ökölnek mutassa.

 

A transzilván prizmán át a közös erdélyi, romániai, közép-kelet-európai jelent is másként látjuk. Ami az egyiknek természetes jog, az a másiknak privilégium, a hagyományôrzés bezárkózásnak, az önigazgatás szeparatizmusnak, az autonómia elszakadási törekvésnek látszik.

Ugyanakkor a transzilván prizma a - valószínűleg közös - jövô tervezésének és alakításának eszköze is.

A transziván prizmát egyaránt használja író, művészember, az egzakt tudományok művelôje vagy társadalomkutató. Szeszélyes és megbízhatatlan műszer, mégis megkerülhetetlen. A transzilván prizma ugyanis tudatunk, identitásunk, lelkünk tartozéka, születésünk óta kiszerelhetetlenül bennünk van.

 

A transzilván prizma viszonyulásunk Erdélyhez, a magyar szabadság bástyájához vagy a román kultúra bölcsôjéhez. Mindahhoz, amit örököltünk és továbbadni, gazdagítani szeretnénk. Ami összeköt és ami elválaszt román felebarátainktól. Akikkel együtt élnünk adatott.

 

A transzilván prizmában rejlik a magyar-román együttélés titka. Ha sikerül megfejtenünk működését, közelebb kerülünk egymás megértéséhez, az egymás mellett éléshez, egy más, biztatóbb jövôhöz.

 

A Magyar Kisebbség szerény eszközeivel ehhez (is) próbál hozzájárulni. Most induló rovatunk - lapalapító elôdeink nyomdokain haladva, a "Románok rólunk" szellemiségét némileg továbbfejlesztve - fórumot kínál mindazon román írástudóknak, akik számára fontos ez a kérdés, és akiknek véleményére érdemes figyelni.

 

További célunk egy-egy - a magyar-román együttélés szempontjából - forró téma körüljárása a transzilván prizma "felbontóképességének" határán. Az egyazon valóság különbözô megjelenítéseinek egymásba vetítésével, a látszólag egymást kizáró ellentétek komplementerré szelídítésével és egymás felé közelítésével nem titkolt szándékunk a közös múlt tükörcserepeinek összerakása, de még inkább a közös jövô elemeinek alakítása.

Hiszen "a jövôt nem megjósolni kell, hanem megalkotni".

***

 

Induló rovatunk elsô szerzôi - nem véletlenül - az APADOR-CH Emberjogi Központja, a Nemzetközi Kutatások Központja és a Társadalmi Dialógus Csoport jeles munkatársai, Gabriel Andreescu és Renate Weber. A bukaresti szerzôpáros szaktudása, bátorsága, következetessége és a kisebbségi kérdés iránti affinitása közismert.

Szerkesztôségünk ezzel az új rovattal köszönti Gabriel Andreescut, aki nemrég vehette át a Magyar Országgyűlés "Kisebbségekért" díját.

(TTT)


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék