magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 3. (5.) SZÁM - Egyéni jogok - kollektív jogok
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A kollektív jogokkal kapcsolatos
nemzetközi dokumentumok jegyzéke

 

Sokkal nagyobb azon nemzetközi dokumentumok száma, melyek a kisebbségi jogokat azok kollektív dimenziója felôl közelítik meg, mintsem azt elsô pillanatban gondolnánk. Íme néhány közülük:

- A szövetségi és társult fôhatalmak és Románia között Párizsban 1919. évi december hó 9-én aláírt szerzôdés.

- Népirtás Bûntettének Megelôzése és Megbüntetése tárgyában elfogadott egyezmény - ENSZ, 1948. december 9.

- Egyezmény az Emberi Jogok és Alapvetô Szabadságok Védelmérôl - ENSZ, 1950. november 4.

- Egyezmény az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemrôl - UNESCO, 1960. december 14.

- A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöbölésérôl szóló New York-i egyezmény - 1965.

- A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya - ENSZ, 1966. december 16.

- A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya - ENSZ, 1966. december 16.

- Az apartheid bûncselekmények leküzdésérôl és büntetésérôl szóló New York-i egyezmény - 1973.

- 135/47 Határozat a Nemzeti vagy Nyelvi, Etnikai és Vallási Kisebbségekhez Tartozó Személyek Jogairól - ENSZ, 1977.

- Fajra és Faji Elôítéletre vonatkozó UNESCO Nyilatkozat - 1978.

- Egyezmény a Gyermek Jogairól - ENSZ, 1989. november 20.

- Hitbéli vagy Vallási szempontú Intolerancia és Megkülönböztetés Valamennyi Formájának Kiküszöbölésére vonatkozó Nyilatkozat - ENSZ, 1981.

- A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 169-es számú Egyezménye a Független Államokbeli Bennszülött és Törzsi Népekre vonatkozóan - 1989.

- Valamennyi Migráns Dolgozó és Családjaik Védelmére vonatkozó Nemzetközi Egyezmény - 1990.

- Az EBEÉ Humán Dimenziójára vonatkozó Okmánya - Koppenhága, 1990.

- Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája - Európai Tanács, 1992.

- Nyilatkozat a Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi Kisebbségekhez Tartozó Személyek Jogairól - ENSZ Közgyûlés, 1992. december 18.

- Nemzeti Kisebbségek Védelmének Európai keretegyezménye - Európai Tanács, 1994.

- Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének 1201/1993. számú Ajánlása az Emberi Jogok Európai Egyezménye Kiegészítô Jegyzôkönyvére a nemzeti kisebbségek jogairól - Európa Tanács, 1993.

- A Velencei Bizottság véleménye az ET PKGy 1201 (1993) számú Ajánlás 11. cikkét illetô értelmezésre vonatkozóan - Európa Tanács, 1996.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék