magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IX. ÉVFOLYAM - 2005. 1-2. (35-36.) SZÁM - A 2005-ös kisebbségi törvénytervezet
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Románia Parlamentje
Szenátus

Jogi, fegyelmi, mentelmi és validáló bizottság
XVII/842/2005.

Emberi jogi, vallásügyi éskisebbségi bizottság
XXIV/56/2005.

Közös jelentés A nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetről*

A 2002/2005-ös jegyzőkönyv alapján a Jogi, fegyelmi, mentelmi és validáló bizottságot, valamint az Emberi jogi, vallásügyi és kisebbségi bizottságot megbízták a kormány által megküldött, A nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezettel kapcsolatosan egy Közös jelentés megvitatásával és összeállításával.

A bizottságok több ülés során vitatták meg a törvénytervezetet a folyó év június 27-től 2005. július 7-ig tartó időszakban. Mivel a két bizottság külön vitatta meg a törvénytervezetet, és eltérő véleménye volt az egyes bizottságokon belül elfogadott, illetve elutasított módosításokról, döntés született egy közös ülés megtartásáról egy közös jelentés összeállítása érdekében.

A 2005. szeptember 21-én megtartott ülés során a bizottságok többségi szavazattal (7 „igen” és 5 „nem” szavazattal — szenátorok: Antonie Iorgovan, Viorica Moisuc, Doru Ioan Tărăcilă, Liviu Doru Bindea és Radu Georgescu) döntést hoztak egy jóváhagyó jelentés összeállításáról, az 1. mellékletbe foglalt módosításokkal, amely jelen jelentés szerves részét képezi.

A törvénytervezet célja a romániai nemzeti kisebbségek jogállásának rendezése, valamint egy megfelelő jogi keret kialakítása a nemzeti kisebbségek intézményrendszerének a megszervezése és működése számára, Románia Kormányprogramjának és Alkotmányának megfelelően.

Az I. fejezet a nemzeti kisebbségek és a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek meghatározását tartalmazza. Ugyanakkor meghatározásra kerülnek az egyenlőség és az egyenlő bánásmód elvei, a nemzeti kisebbséghez való tartozás kifejezési szabadságának az elve és más jelentős alapelvek. A II. fejezet a nemzeti identitás megőrzésével, kifejezésével és alakításával kapcsolatos elveket fogalmazza meg. A III. és IV. fejezet a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok szervezeteinek a létesítése és működése jogi keretét határozza meg. Bemutatásra kerül a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának szerkezete és hatásköre, amely közhasznú, jogi személyiséggel rendelkező, a parlamentben képviselt nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgároknak a szervezeteiből álló testület. A kulturális autonómia fogalmát az V. fejezet tartalmazza. Ez hatáskört biztosít a nemzeti kisebbségek számára, hogy döntéseket hozhassanak az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásukat érintő kérdésekben az azok által megválasztott, az állami hatóságok által elismert testületeken keresztül.

A bizottságok vitáin részt vettek a kormány képviselői, akik támogatták a törvénytervezetet, és egyetértettek a javasolt módosításokkal.

A bizottságok elé több mint 220 módosítási javaslatot terjesztettek elő jóváhagyásra a bizottságok, illetve a szenátorok. A módosítások elfogadásakor a következő nemzetközi dokumentumokat vették tekintetbe:

- A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (Európai Tanács, Strasbourg, 1992. november 5.);
- 1201. számú ajánlás (Európai Tanács Parlamenti Közgyűlése, 1993);
- Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről (Európai Tanács, Strasbourg, 1995. február 1.);
- az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ajánlásai;
- egyéb releváns nemzetközi dokumentumok.

A viták során bizonyos módosításokat elutasítottak, ezeket a 2. számú, a jelentés szerves részét képező melléklet tartalmazza.

Következésképpen a Szenátus Plénuma elé terjesztjük megvitatásra és elfogadásra a Jóváhagyási jelentést és a módosításokat, a törvénytervezettel együtt.

A jogszabályozási célnak megfelelően és Románia Alkotmánya újraközölt 73. cikkelye, 3. bekezdése, r) pontja alapján a törvénytervezet a sarkalatos törvények kategóriájába tartozik, és Románia Alkotmánya újraközölt 76. cikkelye, 1. bekezdése alapján kerülhet elfogadásra. Románia Alkotmánya 75. cikkelye, 1. bekezdése, valamint a 381. cikkely 2. pontja, h) alpontja értelmében, ahogy azt a Szenátus 20/2003-as Határozata módosítja és kiegészíti, a Szenátus, mint első fokon megszólított kamara megvitatja ezt a törvénytervezetet.

 

   
Elnök Elnök
Eckstein Kovács Péter szenátor
Frunda György szenátor
[Aláírás] [Aláírás]
Titkár, Titkár
Liviu-Doru Bindea szenátor Gavrilă Vasilescu
[Aláírás] [Aláírás]
Bukarest, 2005. szeptember 21.           
           Fordította: Incze Éva

Mellékletek a jelentéshez: letölthető .pdf-ben.

* Forrás: Raport comun la Proiectul de lege privind statutul minorităţilor naţionale. Nr. XVII/842/2005.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék