magyar kisebbség
w betű: 9 szerző Walker, Connor politológus — 1926. Az etnonacionalizmus eredetének és működésének vezető kutatója. Jelenleg a Middlebury College Politikatudományi Tanszékének meghívott előadótanára.
Walker Connor Nacionalizmus és politikai illegitimitás
Walter Klára
Wanek Ferenc geológus, tudományos kutató - 1944, Nagydisznód. 1965-ben végez a Kolozsvári Pedagógiai Főiskola rajztanári szakán, majd 1973-ban diplomát szerez a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen. 1977-1996 között a kolozsvári BBTE kutatója Árokalján. Több tudományos dolgozat szerzője. 1993-1995 között a kolozsvári Bolyai Társaság alelnöke, 1994-1995-ben pedig a Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács elnöke.
Wanek Ferenc Gondolatok a Romániai magyar magánegyetemről, Tonk Sándor vitaindító írása kapcsán
Weber, Renate ügyvéd. 1979-ben szerzett diplomát a Bukaresti Egyetem Jogi Karán. A Román Helsinki Bizottság társelnöke, a Nemzetközi Helsinki Bizottság alelnöke, a Nemzetközi Kapcsolatok Központja vezetőségének tagja. Jelenleg a Revista româna de drepturile omului című emberjogi folyóirat főszerkesztője, a Studii internationale című szaklap kiadója. Szaktanulmányait az emberi jogok és a jogállam kérdéskörében írta.
Gabriel Andreescu - Renate Weber Nacionalizmus és jogállami stabilitás Romániában
Gabriel Andreescu - Valentin Stan - Renate Weber Tanulmány az RMDSZ felfogásáról a nemzeti kisebbségek jogait illetően
Gabriel Andreescu - Valentin Stan - Renate Weber Megjegyzések Bakk Miklós tanulmányához
Wiessner, Siegfried jogászprofesszor, a St. Thomas Tudományegyetem (Miami, Florida) Jogi Karának előadótanára. Az Amerikai Ügyvédi Egyesület - Közép- és Kelet-Európai Törvénykezdeményezés csoportja által felkért szakértő.
Siegfried Wiessner Kisebbségi jogokat védő törvénytervezetek
Wilets, James jogász. Az Amerikai Ügyvédi Egyesület - Közép- és Kelet-Európai Törvénykezdeményezés csoportja által felkért független szakértő.
James Wilets Romániai kisebbségi törvények
Willer József
Dr. Willer József A kisebbségi jog az utódállamok alkotmányaiban
Wimmer, Andreas szociálantropológus, szociológus. 1994-ben habilitált a Zürichi Egyetemen szociálantropológia területen. 2003-tól a UCLA Szociológia Tanszékének professzora és ugyanezen egyetem Nemzetközi Intézetében működő etnicitás és nacionalizmus program vezetője. Fontosabb kutatási területei: a nemzetállam alakulásának folyamata és dinamikája, az etnikai különbözőség átpolitizálásanak módjai, a kultúrelmélet és társadalmi változások. Több kötetet publikált és szerkesztett ezekben a témakörökben.
Wimmer, Andreas — Glick Schiller, Nina Módszertani nacionalizmus és azon túl: nemzetállam-építés, migráció és társadalomtudományok
Witte, Bruno de jogász — 1955, Kortrijk (Belgium). 1978-ban jogi diplomát szerzett a Leuveni Egyetemen, majd 1979-ben európai tanulmányokat folytat a Bruges-i Európa Kollégiumban. 1979—1982 között az Európai Egyetemi Intézet kutatója, doktori fokozatát is itt védi meg 1985-ben. 1985—1989 között az Európai Egyetemi Intézet jogi fakultásának előadó tanára, majd 1989—2000 között az európai jog professzora a Maastrichti Egyetemen. Jelenleg az Európai Uniós jogot ad elő az Európai Egyetemi Intézetben. A European Law Journal szerkesztője, a European Journal of International Law és a Maastricht Journal of European and Comparative Law szerkesztőbizottsági tagja.
Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében