magyar kisebbség
c betű: 18 szerző Căluşer Monica projektkoordinátor, Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja
Calhoun, Craig szociológus. A Social Science Research Council elnöke, a New York University társadalomtudományok professzora. A NYLON (New York – London) interdiszciplináris szeminárium megalapítója Richard Sennett–tel. Főbb munkái: Critical Social Theory (1995); Nationalism (2001); Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream (2007).
Charles Taylor
Charles Taylor Nacionalizmus és modernitás
Chiriţă Radu jogász, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán
Cholnoky Győző a Kisebbségkutatás alapító főszerkesztője - 1945, Budapest. 1971-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1974-ben pedig az ELTE BTK kiegészítő szakán. 1988 óta külső előadóként tanít az ELTE Tanárképző karán. 1994-ben nívódíjat kapott a Kisebbségi Alapítványtól.
Cieger András Történész, az ELTE BTK Történeti Intézetének tudományos munkatársa. E–mail: ciegera@freemail.hu
Cieger András Liberalizmus és hatalmi érdek. A szabadságjogokra vonatkozó politikusi dilemmák a dualizmus kori Magyarországon
Ciobanu, Vasile Történész, a nagyszebeni Lucian Blaga Tudományegyetem egyetemi tanára, az ugyanitt működő Társadalomtudományi Kutatóintézet kutatója. E–mail: vasileciobanu47@yahoo.com
Coltea Tibor közgazdász - 1951, Kolozsvár. 1974-ben végzett a BBTE közgazdasági szakán. A nagyenyedi fémfeldolgozó vállalat közgazdásza, 1978-tól a kolozsvári gépipari kutatóintézet, majd 1991-től a Glória nyomda főkönyvelője. 1994-től a Tipoholding nyomda vezérigazgatója. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság gazdasági alelnöke.
Coltea Tibor Mire alapozhat egy kisebbség, ha önálló intézményrendszert kíván kiépíteni
Constantin Iordachi
Constantin Iordachi A nemzet újrarajzolt határai: A magyar "státustörvény" és Románia kettős állampolgárságra vonatkozó politikája a Moldovai Köztársaságban
Constantin, Sergiu Jogász, a European Academy Bozen/Bolzano (EURAC) keretén belül működő Institute for Minority Rights tudományos munkatársa. E–mail: sergiu.constantin@eurac.edu
Csák László vidékfejlesztési szakértő — 1977, Kecskemét. 2000-ben végzett a Szegedi Tudományegyetemen, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Karának keretén belül működő Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola hallgatója. A Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja. A csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Társadalomtudományi Tanszékének oktatója. A vidéki térségek integrált fejlesztését kutatja.
Csák László Vidéki versenyképesség — reális jövőkép?
Csapó I. József agrármérnök, szenátor — 1938, Kézdivásárhely. 1961-ben mezőgazdasági mérnöki diplomát szerzett Kolozsváron. 1970-től a mezőgazdasági tudományok doktora. 1992 májusa óta a román parlament tagja, az RMDSZ bihar megyei szenátora. A Székely Nemzeti Tanács elnöke és a székelyföldi autonómia-tervezet kidolgozója.
Császár Melinda
Császár Melinda A kedvezménytörvény megjelenítése a központi román sajtóban
Csata Zsombor szociológus - 1978, Gyergyócsomafalva. 2000-ben diplomázott a Babes-Bolyai Tudományegyetem szociológia szakán, jelenleg az ugyanitt meghirdetett Társadalmi átalakulások és köznapi gondolkodás, valamint a Transformation in a European Comparative Perspective magiszteri programok hallgatója. 1999-től a Max Weber Szociológiai Szakkollégium ügyvezető elnöke, a Balázs Ferenc Intézet munkatársa. Több tanulmány szerzője.
Csata Zsombor A politikai-adminisztratív elit változásai Csíkszeredában
Csekey István
Csekey István A kisebbségi kultúrautonómia Észtországban
Csirik Zsolt
Kalligram Alapítvány Jogelemző Csoportja (Jarábik Balázs, Csirik Zsolt, Gál Gábor) Memorandum: a Szlovák Köztársaság által a magyar kedvezménytörvény módosításához kidolgozott jegyzék jogi elemzése
Csutak István mérnök — 1956, Petrozsény. 1981-ben végzett a Temesvári Műegyetem Villamosmérnöki Karának híradástechnika és távközlés szakán. Jelenleg a Középrégió Regionális Fejlesztési Ügynökségének munkatársa.
Zsombori Vilmos — Csutak István A Székelyföld regionális fejlődési esélyei
Csutak István Csöndes optimizmussal — Románia EU-csatlakozásáról
Czika Tihamér Kolozsváron élő jogász, jogtanácsos. A bukaresti Dimitrie Cantemir Egyetem kolozsvári jogi karán államvizsgázott, LLM fokozatot szerzett európai magánjogból a BBTE Jogi Kara és a Pécsi Tudományegyetem jogi kara közös mesteri képzésén. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara Doktori Iskolájának doktorandusza. Az RMDSZ Szabadelvű Körének alelnöke.
Czika Tihamér A Stanomir-jelentés kisebbségjogi vonatkozásai