magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» III. ÉVFOLYAM - 1997. 1-2. (7-8.) SZÁM - Kisebbségi törvények
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Vincze Gábor

Javaslatok, tervek, dokumentumok
az erdélyi kérdés rendezésére
(1945–1946)

I. Határtervezetek

1. I. Tóth Zoltán javaslata Magyarországnak a Partiumra való igényjogosultsága bizonyítására (1945. szeptember 27.)

2. Pásint Ödön átirata az erdélyi magyarság egy csoportjának (Márton Áron köre) a békeszerzôdés tárgyában elfoglalt álláspontjáról (1945. október 5.)

3. Jakabffy Imre magyar–román határterve (1946. április 3.)

4. Demeter Béla–Rónai András: Az erdélyi kérdés (1945. április 8.)

5. Jakabffy Imre javaslata az erdélyi kérdés területi megoldásának lehetôségeire. Dátum nélkül (1946. május 7.)

6. Jakabffy Imre magyar–román területi megoldástervezete (1946. június 18.)

7. Szennor József: Maros-Torda vármegye ny. fôispánja magyar–román határtervezete (1946. július 26.)

8. Jegyzetek a magyar–román békerendezéshez (Név, dátum nélkül)

II. Az önálló és az autonóm Erdélyre vonatkozó tervezetek

1. Bruder Ferencnek az RSZDP országos pártvezetôségének megküldött javaslata a Románián belül létrehozandó autonóm Erdélyrôl (1945. június 14.)

2. Pásztai Gézának az RSZDP országos pártvezetôségének megküldött tervezete a Románián belül létrehozandó autonóm Erdélyrôl (Dátum nélkül, 1945. május v. június)

3. Makkai László javaslata az erdélyi kérdés megoldására (1945. augusztus 23.)

4. Bodor György tervezete az önálló Erdélyrôl (1945. augusztus 25.)

5. Albrecht Ferenc tervezete az önálló és az autonóm Erdélyrôl (Dátum nélkül)

6. Tervezet az önálló Erdélyrôl (Szerzô, dátum nélkül. 1946. május)

7. Czebe Jenô alezredes (HM Békeelôkészítô Bizottsága) feljegyzése Erdély önállóságáról (Dátum nélkül)

8. A magyar állam és az önálló Erdély (Szerzô, dátum nélkül)

9. Az önálló Erdély. Az önálló Erdély vázlatos elgondolása... (kantonális megoldás) (1946. március)

10. A Honvédelmi Minisztérium Békeelôkészítô Bizottságának javaslata: A magyarság érdekeinek védelme a székelyföldi autonómia biztosítása esetén a román hadseregen belül (Dátum nélkül)

III. Székely autonómiatervezetek

1. Feltehetôen a Székelyföldön készült "Székely Tartomány"-tervezet (1945. november 19.)

2. A Belügyminisztérium kiegészítései a székely autonómiatervezettel kapcsolatban + Némethy-Benisch Arthur július 12-i tervezete az autonóm Székelyföld területérôl (1946. július 18.)

3. A székely autonómiatervezet végleges szövege

IV. Kisebbségi törvénytervezetek

1. Bruder Ferencnek az RSZDP országos pártvezetôségének megküldött bírálata a Rãdescu-kormány nemzetiségi statútumtervezetérôl (1944. december 20.)

2. A Radescu-kormány által 1945. február 12-én kiadott Nemzetiségi Statútum

3. Az MNSZ jogügyi osztálya által készített nemzetiségi statútum-tervezet (Dátum nélkül)

4. Nékám Sándor bukaresti jelentése az MNSZ nemzetiségi statútum-tervezetérôl + Nagy Géza felszólalása az udvarhelyi MNSZ-kongresszuson

5. Az MNSZ által a bukaresti parlamentnek benyújtott nemzetiségi statútumtervezet

6. A KÜM Békeelôkészítô Osztály szakértôi által összeállított Kisebbségi Kódex

V. Általános tervezetek

1. Balás Gábor: Négy javaslat az erdélyi kérdés megoldására (Dátum nélkül)

2. Rónai András: Erdély (1945. október 22.)

3. Demeter Béla és Rónai András javaslata: Az erdélyi kérdés (1946. április 8.)


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék