magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 4. (6.) SZÁM - Alapszerződések
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A magyar politikatudomány
válogatott bibliográfiája

Államférfiak. Akik megváltoztatták a világot. Bp., Pesti szalon 1995.

Böröcz József (David A. Smith [ ed.] ): A New York Order? Greenwood Press. Praeger Publ. 1995.

Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988). 1-3. köt. Bp., T-Twins 1995.

Fullerton, Maryellen - Sik Endre - Tóth Judit (eds.): Refugees and migrants: Hungary at a crossroads. Bp., Institute for Political Science of the HAS 1995.

G. Márkus György: A szociáldemokrácia két modernitás között. Bp., Villányi úti Konferenciaközpont 1995.

Galló Béla - Hüvely István (szerk.): Szuverenitás - nemzetállam - integráció. Bp., MTA Politikai Tudományok Intézete 1995.

Gazsó Ferenc - Stumpf István (szerk.): Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. Bp., Ezredvég Alapítvány 1995.

Gerô András (ed.): Modern Hungarian society in the making. Bp., CEU Press 1995.

Glatz Ferenc (szerk.): Europäische Visionen. Bp., Europa Institut 1995.

Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai Györgyi (szerk.): Kérdôjelek. A magyar kormány, 1994-1995. Bp., Korridor Politikai Kutatások Központja 1995. (Korridor könyvek)

Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai Györgyi (eds.): Question marks. The Hungarian government, 1994-1995. Bp., Korridor Centre for Political Research 1995. (Korridor books)

Hitseker Mária (szerk.): Politikai filozófiák enciklopédiája. Bp., Kossuth K. 1995.

Huszár Tibor (vál., összeáll.): Bibó István (1911-1979). Életút dokumentumokban. Bp., 1956-os Intézet, Osiris-Századvég 1995.

Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Bp., Osiris-Századvég 1995. (Osiris tankönyvek)

Kéri László - Petschnig Mária Zita: 24 évszak. Bp., Intera 1995.

Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass Sándor (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1995. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest 1995.

Lendvai, Paul: Honnan-hová? Gondolatok a közép- és kelet-európai változásokról. Bp., Pesti Szalon 1995.

Mádl Ferenc: Az európai örökség útjain. Beszédek, elôadások, tanulmányok, interjúk 1990-1994. Bp., Athenaeum Ny. 1995.

Magyarország, 1994. Beszámoló a társadalom és a gazdaság fôbb folyamatairól. Bp., KSH 1995.

Miszlivecz Ferenc: Vadkelet-party. Szombathely, Savaria Univ. Pr. 1995. (Átiratok)

Nanovszky György (szerk.): Oroszország - tények és adatok. Bp., Teleki Alapítvány 1995.

Palánkai Tibor: Az európai integráció gazdaságtana. Bp., Aula 1995.

Peresz, Simon: Az új Közel-Kelet. New York - Bp. - Jeruzsálem, Múlt és Jövô K. 1995.

Pomogáts Béla: Kárpát-medencei körkép. Bp., Pesti Szalon 1995.

Reischauer, Edwin O.: Japán története. Bp., Maecenas 1995.

Révész Sándor: Antall József távolról. 1932-1933. Bp., Sík K. 1995.

Róbert Péter - Sági Matild - Utasi Ágnes - Kovách Imre: A középosztályok nyomában. Bp., MTA Politikai Tudományok Intézete 1995. (Polgárosodás-tanulmányok)

Romsics Ignác: Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Bp., Teleki Alapítvány 1995.

Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Válogatott esszék. Bp., Osiris 1995.

Trang, Duc V. (ed.): Corruption and democracy. Bp., Institute for Constitutional and Legislative Policy. 1994.

Vajda Mihály: A fasizmusról. Politikai-szociológiai tanulmány. Bp., Osiris 1995.

Vajda Tünde (vál. és utószó): Konzervatív szemmel '94. Válogatott írások. Bp., Batthyány Alapítvány, Windsor K. 1995.

Vitányi Iván: Rendszerváltástól kormányváltásig. Szombathely, Savaria Univ. Pr. 1995. (Átiratok)


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék