magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 4. (6.) SZÁM - Alapszerződések
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Jószomszédsági, baráti és együttmûködési
egyezmény Ukrajna és a Lengyel Köztársaság
között

(Részletek)

2. cikkely

A Felek elismerik a létezô és területen megjelölt határok sérthetetlenségét, és megerôsítik, hogy nem támasztanak és a jövôben sem fognak támasztani területi követeléseket egymással szemben.

11. cikkely

1. A nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó közismert nemzetközi normáknak megfelelôen, a Felek elismerik a lengyel kisebbség ukrajnai és az ukrán kisebbség lengyelországi tagjainak azt a jogát, hogy egyénileg vagy csoportosan ôrizzék, kifejezzék és fejlesszék etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásukat bármilyen megkülönböztetés nélkül, a törvény elôtti teljes egyenlôségben. A Felek meghozzák a szükséges intézkedéseket egyebek között az alábbi jogok megvalósítása érdekében:

- az anyanyelv tanulása és az anyanyelven történô tanítás, annak szabad használata, információk hozzáférhetôsége, terjesztése és cseréje ezen a nyelven,

- saját oktatási, mûvelôdési és vallási szervezetek és egyesületek létrehozása, valamint fenntartása,

- a saját vallás gyakorlása,

- a családi és a keresztnevek anyanyelvi hangzás szerinti használata,

- akadálymentes kapcsolattartás mind a lakott országban, mind azon kívül.

2. A Felek megerôsítik, hogy a nemzeti kisebbséghez való tartozás az egyén választásán múlik, és ebbôl nem származhatnak semmilyen negatív következmények. Mindkét Fél védelmezi a területén élô nemzeti kisebbségeket minden olyan tevékenységtôl, amely azonosságtudatát fenyegeti, és megteremti a megerôsödéshez szükséges feltételeket.

3. Minden egyén, amely nemzeti kisebbséghez tartozik - a lengyelhez Ukrajnában és az ukránhoz Lengyelországban -, a többi állampolgárhoz hasonlóan hûséggel tartozik az általa lakott országnak, annak törvényei által vezényeltetve.

[...]


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék