magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 4. (6.) SZÁM - Alapszerződések
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Szerzôdés
a Lengyel Köztársaság és az Orosz Föderáció
között a baráti és jószomszédi együttmûködésrôl

(Részletek)

2. cikkely

A Felek elismerik a közöttük fennálló határok sérthetetlenségét, és megerôsítik, hogy egymással szemben semmiféle területi követelésük nincs, és a jövôben sem fognak ilyen követelésekkel elôállni.

16. cikkely

1. A Feleket az emberi és nemzeti kisebbségi jogok betartási garanciáinak általánosan elfogadott nemzetközi szabványai vezérlik, melyek különösen az Emberi Jogok Általános Deklarációjában, nemzetközi emberi jogi paktumokban, valamint az EBEÉ-nek mindenekelôtt az emberi dimenzióval foglalkozó dokumentumaiban nyertek megerôsítést.

2. A Felek a lelkiismereti szabadságot alapvetô emberi jognak ismerik el, és ezen elv szerint járnak el, biztosítják - saját törvényeikkel összhangban - a Lengyel Köztársaság orosz származású állampolgárainak és az Orosz Föderáció lengyel származású állampolgárainak - nemzetiségüktôl és vallási meggyôzôdésüktôl függetlenül - a vallási kultikus helyek és létesítmények birtoklásának és szabad használatának jogát, valamint a vallásos neveléshez és oktatáshoz való jogot.

3. A Felek együttmûködnek a Lengyel Köztársaság orosz származású állampolgárainak és az Orosz Föderáció lengyel származású állampolgárainak az etnikai hovatartozása, a saját kultúrája megôrzése érdekében, és a nemzeti nyelvnek az általános iskolákban és az óvodákban történô tanításában.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék