magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 1-2. (3-4.) SZÁM - Politikai helyzet Romániában
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Magyar Kisebbseg

HATÁROK NÉLKÜL

A trianoni békediktátum 1947-es párizsi megerôsítése egyértelművé tette, hogy paradigmaváltásra van szükség a magyar nemzetstratégia, és ezen belül a magyar külpolitika alapcélkitűzéseinek megfogalmazásában. E megállapítás természetesen nem jelenti a korábbi terület-visszaszerzésre koncentráló külpolitikai vonalvezetés tagadásaként artikulálódó rákosista-kádárista nemzeti önfeladás apológiáját.

Egy nemzetstratégia értelemszerűen a globális megmaradást, ill. gyarapodást kell hogy célozza az adott körülmények között. A magyar nemzet széttagoltságának nemzetközi jogi bebetonozása pusztán azt jelenti, hogy felesleges, sôt esetleg káros lenne a kárpát-medencei magyarságot egy állam határain belül egyesítô nemzetállam megvalósításának célkitűzését stratégiai elgondolásaink középpontjába állítani. Ehelyett az önálló megmaradásra képes, önállóságra törekvô egyes nemzetrészek határokon átívelô együttműködését kellene megteremteni egy átfogó cél- és eszközrendszer jegyében. A szétszakított magyar nemzettestek közötti organikus kapcsolatok kiépítésének egyik elsô lépése a közös problémákon túl (etnokratikus nyomás, ellenséges létközeg, megsemmisítésünkre törô államhatalmi vezetés stb.) megismerni egymás specifikus problémáit, középtávú politikai elképzeléseinknek árnyalatnyi eltéréseit.

 

E felismerésbôl kiindulva indítjuk útnak folyóiratunk Határok nélkül című rovatát, mely a Kárpát-medence Erdélyen kívüli, számbeli kisebbségben élô magyar nemzetrészeinek létkérdéseivel foglalkozó tudományos igényű írásoknak kíván teret adni.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék