magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 1-2. (3-4.) SZÁM - Politikai helyzet Romániában
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Magyar Kisebbseg

KITEKINTÔ

A nemzeti kisebbségek identitásának védelme, sajátosságokba ágyazódó létének biztosítása ma már elismerten "európai feladat". Az intézményesített egység Európájában, e "szépreményű Európában" körvonalazódó kisebbségvédelmi szabályozás azonban feloldódni látszik az általános emberjogi rendszerben, s az így megfogalmazódó "európai normák" - amint ma ezt már jó néhány illúzióval szegényebben megállapíthatjuk - ki vannak téve a retorikai fordulattá silányulás veszélyének. Az okok hosszasan sorolhatók, elsôsorban az, hogy ezen szabályzások már a helyzet logikájánál fogva sem jelenthetnek többet a közös nevezô minimumánál, de az is tény, hogy a nemzetközi jogba ágyazott kisebbségvédelmi elôírásokhoz nem társulnak garanciális rendelkezések.

Európa egysége azonban több, mint ami a "normatív Európa" révén létrehozható. A kisebbségben élô nemzeti vagy etnikai közösségek helyzetét rendezô - nem, vagy nem csupán nemzetközi jogi alapon létrejött - autonómiák gyökere jóval mélyebbre nyúlik, mint például a Római vagy Maastrichti szerzôdés vagy az Európa Tanács gondolata. Ezek az autonómiák egy több évszázados európai politikai hagyományt is megjelenítenek, s ekként modellértékűek. Induló rovatunkban ennél fogva az autonómiákat közösségek közötti megegyezések eredményeiként, belsô, alkotmányozási folyamatok kitételeiként tekintjük. Olyan politikai fejlôdéstörténet eredményeként, amelynek lehetnek ugyan külpolitikai vonatkozásai, de amely lényege szerint a közösségek individualitásának elismerésén alapszik, és egy, a szubszidiaritás elvét megalapozó kultúrából ered.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék