magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IX. ÉVFOLYAM - 2005. 1-2. (35-36.) SZÁM - A 2005-ös kisebbségi törvénytervezet
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Szerzőink

Connor, Walker: politológus — 1926. Az etnonacionalizmus eredetének és működésének vezető kutatója. Jelenleg a Middlebury College Politikatudományi Tanszékének meghívott előadótanára.

Egry Gábor: történész — 1975. Az ELTE Történettudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Programjának hallgatója. Doktori disszertációjának címe: Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és a szász nemzeti mozgalom kapcsolata a 19. században (1935—1914). A Politikatörténeti Intézet tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe a nemzetiségi kérdés a 19—20. században.

Gerencsér Balázs: jogász, egyetemi tanársegéd — 1978, Budapest. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogász diplomát. Jelenleg ugyanitt a Jog- és Államtudományi Kar doktorandusza és közigazgatási jogi tanársegéd. Doktori munkájának címe: Nyelvhasználat az eljárásjogokban — a Kárpát-medencei nemzetrészek anyanyelvű jogérvényesítése az eljárásokban.

Jakabffy Éva: szerkesztő, publicista — 1972, Budapest. Az ELTE Bölcsészet tudományi Karán végzett filozófia és pszichológia szakon, majd a MÚOSZ Tudományos Újságírói Akadémiáját végezte el. Jelenleg egy tudományos és technikai TV-műsor szerkesztőjeként és tudományos publicistaként tevékenykedik. Cikkei és interjúi többek között az Interpress Magazinban (IPM), a De Jure jogászmagazinban, az Élet és Tudományban, továbbá a Népszabadság és az Origo hírportál tudományos és technikai rovataiban jelennek meg.

Jakabffy Imre: közgazdász, matematikus, műfordító — 1944, Budapest. A budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1968-ban. A Magyar Nemzeti Bank tanácsosa, majd a magyar—fran-cia SG2 munkatársa volt. Jelenleg műfordítói tevékenységet folytat, ezen kívül nyelvészeti és történelmi témákkal foglalkozik, különös tekintettel — hűen a család, elsősorban dr. Jakabffy Elemér szellemi örökségéhez — a nemzetiségi kérdésekre.

Juhász Albin: A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskolájának hallgatója, az Alkotmányjogi Tanszék doktorandusa. A kisebbségi autonómia alkotmányjogi és nemzetközi jogi hátterének feltárásáról, a működő modellek bemutatásáról, illetve a határon túli magyar nemzeti közösségek autonómia-elképzeléseiről született dolgozatai (szerzőtárs: Gerencsér Balázs) az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon több ízben elismerésben részesültek.

Kincses Előd: jogász — 1941, Marosvásárhely. Jogász oklevelét a Bukaresti Tudományegyetemen szerezte 1964-ben. Az 1990-es márciusi eseményeket követő letartóztatások időszakában Magyarországon keres menedéket. 1990—1991-ben Bécsben ösztöndíjas, 1991—1992 között az MVSZ főtitkára. 1993-től Budapesten ügyvéd, majd 1996-tól Marosvásárhelyen is. Írásai és interjúi hazai magyar és román, illetve magyarországi és osztrák lapokban jelennek meg.

Kiss Ágnes: politológus — 1979, Zilah. 2002-ben végzett a kolozsvári „Gheorghe Dima” Zeneakadémia Előadói Karának klasszikus gitár szakán, illetve 2005-ben a BBTE Közigazgatási és Politikatudományok Karának, Politikatudományok szakán. Jelenleg a BBTE Politikatudományi Karának magiszteri programjában vesz részt.

Kokoly Zsolt: jogász — 1980. 2004-ben végzett a kolozsvári BBTE Jogtudományi Karán. Kutatási területét a gazdasági jog képezi.

Márton Árpád: színművész, politikus, jogász — 1955, Magyarlápos. 1979ben végzett a Színművészeti Intézet színész szakán. Jogi tanulmányait 2002ben fejezte be. 1979—1989 között a sepsiszentgyörgyi színház színésze. 1990—től folyamatosan az RMDSZ parlamenti frakciójának tagja, jelenleg a képviselőházi frakció vezetője.

Márton János: politológus — 1980, Gyergyószentmiklós. 2003-ban végzett a kolozsvári BBTE Politika- és Közigazgatástudományok Karának Politikatudományok szakán. 2003-ban részt vett a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián, illetve II. helyezést ért el szakdolgozatának rövidített változatával a VI. Erdélyi Magyar Tudományos Diákköri Konferencia Politológia szekciójában. A 2004—2005-ös tanévben a BBTE Politikatudományok Karán Politikai képviselet és a kormányzás minősége az etnikailag megosztott társadalmakban című magiszteri program hallgatója volt. Magiszteri dolgozatát az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt között a 2000—2004 időszakban megkötött országos és megyei együttműködési megállapodások elemzéséből írja. Tanulmányaiban az RMDSZ politikai célkitűzéseinek és közpolitikai sikerességének vizsgálatával foglalkozik.

Orbán Balázs: politológus — 1975, Marosvásárhely. 2003-ban végzett a Babeş—Bolyai Tudományegyetem Politikatudományok Karán, majd 2004ben magiszteri oklevelet szerzett ugyanitt. A Pro Societas — Társadalomért Egyesület alapítója (2003) és ügyvezető igazgatója. Kutatási területét a kisebbségpolitika, kisebbségi autonómia, illetve a választói preferenciák képezik. Több, e témában készült kutatás vezetője, illetve társkutatója. A Mi az autonómia? c. kötet szerzője (2004).

Sárándi Tamás: történész — 1981, Tasnád. 2004-ben végzett a kolozsvári Babeş—Bolyai Tudományegyetem Történelem—Filozófia Karának történelem szakán, majd 2004—2005-ben részt vett az Erdélyi Magyar Kultúra és Társadalom magiszteri programban. 2005-től a Szatmár Megyei Múzeum muzeológusa. Az 1940-es évek társadalmát, az 1940 utáni társadalom újjászervezési kísérleteit, valamint az 1945 utáni kommunista berendezkedésnek a társadalomra való hatásait kutatja.

Varga Attila: jogász — 1963, Szatmárnémeti. Jogi tanulmányait 1986-ban a kolozsvári BBTE Jogi Karán végezte. 1990-ig jogtanácsosként dolgozott, 1990—től folyamatosan az RMDSZ parlamenti frakciójának tagja, jelenleg a képviselőházi frakció helyettes vezetője. Doktorandus alkotmányjogból, a BBTE adjunktusaként alkotmányjogot tanít a Közigazgatási és Politikatudományi Karon.

Veress Emőd: jogász — 1978, Székelyudvarhely. 1998—2002 között a Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem kolozsvári Jogi Karának a hallgatója. 2002-ben államvizsgázott a Bukaresti Tudományegyetemen. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának a doktorandusa (2002-től). Társult oktató a Babeş—Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán, Közgazdaságtudományi Karán és a Politikai és Közigazgatási Tudományok Karon. A Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny szerkesztőbizottságának tagja. Szakterülete: alkotmányjog, közigazgatási jog, gazdasági közjog. Jelenleg az RMDSZ Önkormányzati Főosztályának ügyvezető alelnöke.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék