magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VI. ÉVFOLYAM - 2000. 2. (20.) SZÁM - Romániai magyar magánegyetem
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A magyar politikatudomány
válogatott bibliográfiája

1999. harmadik negyedév

Ágh Attila-Géczi József-Sipos József (vál. és sajtó alá rendezte): Rendszerváltók a baloldalon. Reformerek és reformkörök 1988-1989. Válogatott dokumentumok. Kossuth, Budapest 1999.

Andor László-Surányi Róbert: Roosevelt-Churchill. Pannonica, Budapest 1999.

Avar János: Kennedyek. Versenyben a végzettel. Korona, Budapest 1999.

Bárdi Nándor (szerk.): Globalizáció és nemzetépítés. Teleki László Alapítvány, Budapest 1999.

Benkes Mihály: Szuperhatalmak kora, 1945-1992. Korona, Budapest 1999.

Bozóki András és mások (szerk.): A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. 8. köt. Portrék és életrajzok. Új Mandátum, Budapest 1999.

Brzezinski, Zbiniew: A nagy sakktábla. Amerika világelsôsége és geostratégiai feladatai. Európa, Budapest 1999.

Csefkó Ferenc-Horváth Csaba (szerk.): Magyar és európai civil társadalom. Friedrich Ebert Alapítvány, Pécs 1999.

Dénes Iván Zoltán (szerk.): A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életmûvérôl. Osiris, Budapest 1999.

Feinberg, Joel: Társadalomfilozófia. Osiris, Budapest 1999. (Osiris Könyvtár. Filozófia)

Foucher, Michel: Európa-köztársaság. Történelmek és geográfiák között. Esszé. Napvilág, Budapest 1999. (Politikatörténeti füzetek 14.)

Földes György-Hubai László (szerk.): Parlamenti választások Magyarországon, 1920-1998. 2. bôv. átdolgozott kiad. Napvilág, Budapest 1999.

Gazdag Ferenc: Európai integrációs intézmények. Osiris, Budapest 1999. (Magyarország az Európai Unióban. Kézikönyvtár)

Gergely Jenô: Gömbös Gyula. Elektra, Budapest 1999. (Élet-kép)

Grass, Günter: Az én évszázadom. Európa, Budapest 1999. (Memoria mundi)

Gyulavári Tamás-Kardos Gábor (szerk.): Szociális jogok az Európai Unióban. Az Európai Bíróság esetjoga. AduPrint, Budapest 1999.

Herzog, Roman: Ôsi államok. A hatalomgyakorlás eredete és formái. Corvina, Budapest 1999. (Egyetemi könyvtár)

Horn Gyula: Azok a kilencvenes évek... Kossuth, Budapest 1999.

Horváth István-Németh István: ...és a falak leomlanak. Magyarország és a német egység (1945-1990). Legenda és valóság. Magvetô, Budapest 1999. (Lassuló idô)

Huszár Tibor-Szabó János: Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése 1956-1962. Zrínyi, Budapest 1999.

Keane John: Média és demokrácia. Helikon, Budapest 1999. (Helikon universitas. Politikatudomány)

Kekes, John: A liberalizmus ellen. Európa, Budapest 1999. (Felsôoktatási tankönyv)

Lefcbvre, Denis: A szuezi ügy. Osiris, Budapest 1999. (Osiris könyvtár. Média)

Lévai Katalin-Kiss Róbert-Gyulavári Tamás (szerk.): Vegyesváltó. Pillanatképek nôkrôl férfiaknak. Egyenlô Esélyek Alapítványa, Budapest 1999.

Paczolay Péter-Szabó Máté (szerk.): Az egyetemes politikai gondolkodás története. Szöveggyûjtemény. Rejtjel, Budapest 1999. (Rejtjel: politológia könyvek 1.)

Pelle János: Antiszemitizmus és totalitarizmus. Jószöveg Mûhely, Budapest 1999.

Rivers, William-Mathews, Cleve: Médiaetika. 2. átszerk. kiad. Bagolyvár, Budapest 1999.

Schmidt, Helmut: A globalizáció. Politikai, gazdasági és kulturális kihívások. Európa, Budapest 1999.

Szalai Erzsébet: Oroszlánok és globalizáció. Kísérlet az 1998 tavaszán hatalomra került kormány szociológiai és szociálpszichológiai megközelítésére. MTA PTI-Új Mandátum, Budapest 1999.

Szilágyi Ákos: Oroszország elrablása. A Szovjetunió története. Helikon, Budapest 1999. (Helikon universitas. Történelem)

Szilágyi Sándor: A Hétfôi Szabadegyetem és a III/III. Interjúk, dokumentumok. Új Mandátum, Budapest 1999.

Valki László: A NATO. Történet, szervezet, stratégia, bôvítés. Corvina, Budapest 1999. (Egyetemi könyvtár)

Varga Lajos (fôszerk.): A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. Napvilág, Budapest 1999.

Zbarszkij, Ilja-Hutchinson, Samuel: A Mauzóleum árnyékában. Európa, Budapest 1999.

 


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék