magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VI. ÉVFOLYAM - 2000. 2. (20.) SZÁM - Romániai magyar magánegyetem
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A kolozsvári székhelyû Sapientia Alapítvány
Kuratóriumának
közleménye*

A romániai Magyar Magánegyetem létrehozásáért alapított Sapientia Alapítvány Kuratóriuma 2000. május 27-én Kolozsváron gyûlt egybe. A kuratórium ez alkalommal kiértékelte az elsô pályázati forduló lezártával (2000. május 12.) beérkezett pályázatokat. Ezek a pályázatok a kiírás értelmében olyan fakultások, tanszékek létrehozására vonatkoztak, melyek a pályázók reménysége szerint már az elkövetkezô 2000/2001-es egyetemi tanévben indíthatók. A Kuratórium szakértôk bevonásával értékelte a pályázatokat, és különösen nagy hangsúlyt fektetett annak tanulmányozására, hogy azok eleget tesznek-e a hatályos román törvények által megkövetelt akkreditációs elôírásoknak. A szakmai kiértékelés nyomán a Kuratórium egyhangúlag a következô pályázatokat fogadta el ebben az elsô fordulóban:

1. Pro Vita Christiana Marosvásárhely - Szociálpedagógiai szak beindítása

2. Pro Agricultura Hargitae Csíkszereda - Környezetgazdálkodás, Élelmiszeripar, Közgazdaság szak beindítása

3. Regionális Képzési Központ Csíkszereda - Környezetmérnök, Élelmiszeripar, Közgazdaság szak beindítása

4. Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Gazdaságtudományi kar beindítása

A Kuratórium megállapította, hogy az 1. és 2. pályázat esetében a benyújtott iratcsomó megközelíti az akkreditációs szintet, a 3. és 4. pályázat esetében a pályázatok továbbmunkálását és újabb egyeztetéseket kért a pályázatoktól.

Ugyanezen alkalommal elbírálásra került a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem pályázata, amely az intézmény ingatlanfejlesztési tervének kivitelezésére és a már létezô tanszékek mûködtetési költségeire vonatkozik. A kiküldött és helyszíni szemlén részt vett magyarországi és hazai szakértôk véleményezése nyomán a Kuratórium úgy döntött, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem igényeit csak részben tekinti indokoltnak, illetve a tervek idôbeni lebontását javasolja. Hosszas vita után a Kuratórium határozatban mondta ki, hogy a 2000. évre 390 000 000 Ft keretösszeget nyit meg az intézmény ingatlanfejlesztési és mûködési programjának támogatására.

A Kuratórium hangsúlyozta, hogy a most támogatásra nem javasolt pályázatokat nem utasítja vissza, hanem a pályázat beterjesztôivel újabb konzultációkat kezdeményez annak érdekében, hogy valamennyi érdemes javaslat a megvalósíthatóság szintjét érje el.

Végezetül a Kuratórium mûködésével, a kuratóriumi iroda felállításával kapcsolatos szervezési kérdésben születtek határozatok.

Kolozsvár, 2000. május 30-án

Tonk Sándor,
a Kuratórium elnöke

-------------------------------------

* Forrás: http://www.hhrf.org/rmsz/00jun/r000609t.htm


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék